Ίδρυση και διοίκηση

Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. Επαρχίας Καλύμνου «Άγιος Παντελεήμων», ιδρύθηκε το 1997 βάσει εγκεκριμένου Καταστατικού και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς στο είδος του.
Σε αυτό συμμετέχουν περίπου 280 μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Συγκροτείται αποκλειστικά από Γονείς & Κηδεμόνες παιδιών και γενικότερα ατόμων με κάποια αναπηρία. Το Δ.Σ του Σωματείου αποτελείται από 7 μελή με τετραετή θητεία, το εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό.

Το 2000 χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ως Πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου στεγάζεται σε μισθωμένο οίκημα.
Το 1997 κατόπιν πρωτοβουλίας του Δ.Σ. του Σωματείου, μισθώνουν ,διαμορφώνουν και εξοπλίζουν οίκημα κατάλληλο και για την στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.α «Άγιος Παντελεήμων».   
Το 2009, ο Δήμος Καλυμνίων παραχώρησε τη χρήση του κτιρίου «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.Α» στην περιοχή Άργος.  Ένα κτίριο Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου.

Οι κύριοι στόχοι του Σωματείου επικεντρώνονται στην κατάργηση της απομόνωσης, του οικογενειακού εγκλεισμού, της κοινωνικής περίγελου και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών του.