Οι στόχοι του Σωματείου

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Σωματείου για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία, είναι η υπό ανέγερση Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση που χτίζεται στο πίσω μέρος του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 
Η αγωνία των γονέων για εξασφάλιση μιας στέγης κατάλληλης για το μέλλον των παιδιών  τους που θα προσφέρει αγάπη και φροντίδα όταν αυτοί θα φύγουν, σιγά σιγά εξαλείφεται.Το Σωματείο μετά από πολυετή προσπάθεια κατάφερε να υλοποιήσει ένα ακόμη σημαντικό για τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες.

Οι κατοικίες θα στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό που θα στηρίζει ενεργά τους ενοίκους ώστε να :

1. διαχειρίζονται την καθημερινότητα τους,

2. να συμβιώνουν δημιουργικά,

3. να ενταχθούν στο περιβάλλον για να εξασφαλίσουν αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση.  


Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία μόνιμου χώρου για θερινές διακοπές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων. Η πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση παρόμοιων δραστηριοτήτων οδήγησε στη διαπίστωση αυτής της αναγκαιότητας. Επιχειρείται μια νέα προσέγγιση όπου θα συνυπάρχουν η ψυχαγωγία και η αναψυχή με την εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής.

Μέσα από την ευαισθησία, την αγάπη που έδειξαν οι γονείς, το προσωπικό και οι εθελοντές όλα αυτά τα χρόνια, σ’ αυτή τη κλειστή κοινωνία που ζούμε, κατάφεραν να δραστηριοποιήσουν αρκετούς από τους κατοίκους του νησιού και να βοηθήσουν στην επίτευξη του σκοπού ίδρυσης αυτού του Κέντρου, δηλαδή στην κοινωνική αποδοχή  της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας που έχουν τα παιδιά μας, στη σταδιακή ένταξη τους στην κοινωνία, καθώς και στο περιορισμό του οικογενειακού εγκλεισμού και της κοινωνικής περίγελου.