Υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος της Ιν-ΕσαμεΑ

image001 1image002Το «ΙΝ-ΕΣΑμεΑ», στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία καιυποστηρικτικές δράσεις» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5133270 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ΑνθρώπινουΔυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποίησε στο νησί της Καλύμνου και συγκεκριμένα στο χώρο του φορέα μας, την Δράση με τίτλο: «Ενδυνάμωση οικογενειών παιδιών, εφήβων ενηλίκων με αναπηρία και εκπαίδευση των μελών για να λειτουργήσουν ως συνήγοροι (όλες οι κατηγορίες αναπηρίας)» στις 9/10/2023 έως 14/10/2023 και ώρες υλοποίησης 09:00π.μ. - 14:00μ.μ.

 

 

Στόχοι της Δράσης ήταν:
α) Η ενδυνάμωση της οικογένειας και η εκπαίδευσή της στη δικαιωματική προσέγγιση προκειμένου να λειτουργήσει
ως συνήγορος των δικαιωμάτων των μελών της με αναπηρία.
β) Η ενδυνάμωση των οικογενειών μέσω αλληλεπίδρασης μεταξύ των οικογενειών με αναπηρία για τη διαχείριση
της ύπαρξης της αναπηρίας στο οικογενειακό περιβάλλον, και
γ) η κατανόηση της οικογένειας ότι η λειτουργία των μελών της με αναπηρία ως Self-Advocates (δηλ. λήψη δικών
τους αποφάσεων, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού τους) είναι ζωτικής σημασίας για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία
στη διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

 

Συμμετείχαν:

Γονείς παιδιών με αναπηρία όλων των κατηγοριών, γονείς ενήλικων ατόμων με αναπηρία όλων των κατηγοριών,
αδέλφια παιδιών / ατόμων με αναπηρία όλων των κατηγοριών, άλλα μέλη οικογενειών / ατόμων με αναπηρία όλων
των κατηγοριών.

Διάρκεια Επιμόρφωσης:
Τα προγράμματα επιμόρφωσης ήταν συνολικής διάρκειας 30 ωρών.

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών:
Για την απρόσκοπτη συμμετοχή των γονέων ή/και των άλλων μελών της οικογένειας σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με αναπηρία. Έτσι, παράλληλα με την παρακολούθηση
του προγράμματος επιμόρφωσης στους ίδιους χώρους υλοποίησης τα παιδιά τους απασχολήθηκαν
δημιουργικά με υλικό που μας έστειλαν.

Εκπαιδευτρια του προγράμματος ήταν η κα Τσαμπουνάρη Σεβη, Κοινωνιολόγος PhD, Σύμβουλος Ασχόλησης στο Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων Πειραιά.

387506890 966426711117034 7919728207217598446 n370228860 629466702599817 7601155382667437636 n386469062 1938691196512425 8452031822447148629 n385390724 6926405217418870 3355395356987133431 n369918271 338166135536069 6966622160449236453 n copy387488905 846730187100847 8197841201233778673 n393358212 998821414761593 4233202191081514015 n